Contactpersonen Stadsgebed: Interkerkelijke Werkgroep Gebed

Trudy Kooistratel 0341- 420059kooistrathuis@hotmail.com
Elly den Hardertel 06-20912638e.denharder@2ebedrijf.nl
Henk Hijmissenhenknwc@gmail.com
Jaap Kroesetel 0341-416820jaapkroese@tiscali.nl
Annemarie Stuivertel. 0642911385annemarie.stuiver@solcon.nl
Evert Westerinktel 0341-761484ewester@caiway.nl

BERICHTEN OVER GEBED

Week van Gebed 2020

Van 18 tot 26 januari 2020 vindt voor de derde keer in Harderwijk een 24-7 Gebedsweek plaats, geïnitieerd door mensen uit verschillende kerken. De week van gebed bestaat uit drie onderdelen: de PrayerNight voor jongeren op zaterdag 18

MAANDELIJKSE DAG VAN GEBED

Vanaf maandag 7 oktober bidden we elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 17.00 in Echo. Dit is een open inloop dus je kunt ook voor een half uurtje komen! Bid met ons

WEEK VAN GEBED 2019

Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid