GEEF

Het werk van Echo is financieel vrijwel geheel afhankelijk van giften.

Wilt u het werk van Echo financieel ondersteunen?

Giften aan stichting Echo of werkers zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij uw gift kunt u de bestemming vermelden.

Rekeningen voor het werk:

Giften (algemeen of met omschrijving), betalingen etc.                         
Stichting ECHO,  NL84 INGB 0002 8307 14

Voor het jongerenwerk:
Stichting ECHO – Youth United, NL31 INGB 0000 8309 46

Stichting ECHO is ANBI geregistreerd onder nr: 007364301

Hier vindt u onze ANBI info.

Doneer

via iDeal, PayPal, Creditcard of ING Home Pay

Totaal: € -

LEGAAT geven aan Stichting ECHO

Een legaat is een document waarin staat dat een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaalde persoon wordt nagelaten. Met andere woorden, u kunt nu iemand een legaat geven waarin staat wat/ welk bedrag uw iemand wil nalaten. De ontvanger heet een legataris. Volgens Wikipedia bestond een legaat al in het Romeinse recht. In de middeleeuwen werd het in Europa vaak toegepast om bezittingen per legaat aan de kerk te schenken. Tegenwoordig worden legaten vaak gebruikt om schenkingen aan goede doelen te doen. Wist u dat u Stichting Echo ook een legaat kunt geven? Hierin staat omschreven wat u Stichting Echo wilt nalaten en/of welk bedrag u Stichting Echo wilt nalaten. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen bieden wij de mogelijkheid dat één van onze bestuursleden dit persoonlijk bij u komt toelichten.