Vertrouwenspersonen

Voor Echo en Youth United zijn integriteit en veiligheid erg belangrijk. Daarom hebben wij twee interne vertrouwenspersonen. Hier kunnen medewerkers, deelnemers van de activiteiten en ouders terecht als zij vermoedens of kennis hebben van grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@stichtingecho.nl of 0341-419207.
U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Echo YU hanteert een eenvoudige en duidelijke gedragscode die leidend is voor alle medewerkers, en heeft beleid rondom de selectie en screening van medewerkers. Al deze elementen worden jaarlijks de medewerkers besproken.