Medewerkers

Bij stichting Echo en Youth United zijn tientallen vrijwilligers actief bij de verschillende activiteiten. Zij maken het werk voor een belangrijk deel mogelijk.

Daarnaast werkt een klein team van vaste medewerkers bij stichting Echo. Dit doen zij voornamelijk in en vanuit het Echocentrum. Iedere ‘Echomedewerker’ wordt ondersteund door een achterban of vriendenkring en ontvangt geen salaris van Stichting ECHO. Kosten, onderhoud et cetera worden allemaal betaald uit giften of vergoedingen.

Kom bij ons team!