BID

Gebed voor de activiteiten en voor de medewerkers van stichting Echo is van wezenlijk belang. Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en gebedspunten. De Echofoon, de nieuwsbrief van Echo, verschijnt enkele malen per jaar en wordt u gratis toegezonden als u zich hiervoor aanmeldt. Dat kan hiernaast. Ook de medewerkers van de stichting hebben hun persoonlijke nieuwsbrief die zij u kunnen toesturen. Deze zijn aan te vragen via het mailadres die vermeld staat achter hun naam.

Informatie over het Stadsgebed dat door Echo wordt gecoördineerd vindt u hier.

Echofoon ontvangen?