Gebed Harderwijk

Echo organiseert, coördineert en ondersteunt jaarlijks verschillende gebedsactiviteiten. Daarnaast heeft Echo een overzicht van gebedsgroepen die in Harderwijk samenkomen. Jaarlijks wordt er voor deze groepen een bemoedigings- en toerustingsavond georganiseerd.

Overzicht van gebedsactiviteiten die in Harderwijk en Hierden plaatsvinden:

 • Maandelijks Stadsgebed in een van de deelnemende kerken
 • Huis van Gebed, HK 24-7, zie www.hk247.nl
 • Jaarlijkse Week van Gebed in januari
 • 24/7 Gebed, zeven dagen en nachten gebed met 12 kerken
 • 10 dagen gebed voor Pinksteren
 • Nacht van gebed en zondag voor de lijdende kerk in juni
 • 30 dagen gebed tijdens de ramadan (d.m.v. de 30 dagen gebedsgids)
 • Bemoedigings en ontmoetingsavond voor gebedsgroepen
 • Maandelijkse gebedsmail over Harderwijk

Ontstaan

Het stadsgebed is één van de ca 40 interkerkelijke gebedsgroepen in Nederland die samen bidden voor hun stad of regio.
In 1995 is de stadsgebedsgroep van start gegaan na een informatieavond over de aard en opzet van het Stadsgebed en positieve reacties van 8 plaatselijke kerken.

Motivatie

Wij als gelovigen hier ter plaatse zijn samen verantwoordelijk voor onze woonplaats. De Bijbel spreekt duidelijke taal:

1 Tim. 2:1: Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbede en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten…”
Jeremia 29:7 “Zoek de vrede voor de stad, waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.”

Ezechiël 22:30: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hen niet gevonden.”

Zie ook Daniël 9:3-14; Jesaja 42?22 en 2 Kronieken 7: 13-14

Waar we in het Stadsgebed zoal voor bidden:

 • B&W (persoonlijk, taken en plaatselijke ontwikkelingen)
 • Scholen (directie, bestuur, leerkrachten, knelpunten, ontwikkeling en leerlingen
 • Kerken (predikanten/voorgangers en verantwoordelijken jeugd- en kinderwerk(ers)
 • Media (invloed van kranten en TV)
 • Samenleving (knelpunten, ontwikkelingen, politie en brandweer)
 • Speciale doelgroepen: moslims, woonwagenbewoners en allochtonen)
 • Gezondheidszorg (artsen, therapeuten, ziekenhuis en instellingen)
 • Bedrijfsleven ( werkgelegenheid en winkeliers en industrie)