Creatieve Gebedsvormen

VORMEN  VAN BIDDEN
Trio gebed: In groepjes van drie samen bidden voor de dingen die je op het hart hebt.

Duo gebed: In tweetallen uiteen gaan en je vertelt aan elkaar waar je die week graag gebed voor wil hebben. Zo bid je voor elkaar.

Koreaans bidden: allemaal tegelijk hardop bidden, gewoon door elkaar heen.

Conversatiegebed: In groepjes van uiterlijk vier personen samen net zo lang bidden over een onderwerp wat iemand aandraagt tot je voelt dat het van verschillende kanten is doorgebeden. Je luistert goed naar elkaar, je bidt korte gebeden, vult elkaar aan en bidt dus voor slechts één onderwerp tegelijk. Daarna neem je een volgend onderwerp en bidt dat helemaal uit etc.

Groepsgebed: Zittend in de kring bid je samen voor een onderwerp wat iemand aandraagt. Iedereen die wil kan er iets over bidden.

De bijbel bidden: je bidt samen 1 of 2 de gebeden uit de bijbel bijv. van Mozes, Jabez, Nehemia, Daniel, Jona, Paulus, Hiskia, Jesaja  enz.

Gebedswandeling: Iedereen loopt door het vertrek of door de wijk en bidt hardop, voor een aantal situaties of instellingen die je onderweg tegen komt . Ga twee aan twee.

Gebedsmuren: maak verschillende “muren” in de zaal : muur van aanbidding (  Woorden als heilig, trouw, liefdevol, almachtig etc- eigen schappen van God) – Muur van belofte: ( beloften uit de Bijbel er op) – muur van vragen met gestapelde stenen ( pen en papier om gebed op te schrijven en tussen stenen te doen of met post-it op stenen) – stilte muur ( van overdenking )- klaagmuur ( waar voor zieken  en noden gebeden kan worden)

Vastengebed: Sla een maaltijd over en bid tijden dat uur voor noden om je heen of voor bepaalde onderwerpen die je samen hebt afgesproken.

Whatsapp gebed: Vorm met een groep christenen een whatsapp groep en bid voor onderwerpen die jullie elkaar aanreiken. Je kunt ook samen wat thema selecteren.

Het hand gebed: Gebruik je hand als richtlijn voor je gebed. Duim voor aanbidding en dank aan God, , wijsvinger voor familie en vrienden, middelvinger voor mensen leidinggevende posities, ringvinger voor mensen die God nog niet kennen en pink voor je zelf. Andere indeling mag natuurlijk ook.

CREATIEVE MANIEREN BIJ…

AANBIDDING

Teksten bidden: Teksten: Samen bijbelteksten opzeggen en zo God lofprijzen en aanbidden.

Stilte: Ps 65: 2 ( NBG) neem een paar minuten om stil te zijn en Gods aanwezigheid en persoon tot je door te laten dringen. Je kunt ook eerst een bijbelgedeelte lezen dat gaat over wie God is.

– muzikale aanbidding, tijdens een lied of muziek die mensen meeneemt naar God

DANKEN – Popcorngebed: korte gebeden van maximaal één regel waarin je God prijst, looft voor wie Hij is en wat Hij doet. Door middel van zijn naam of eigenschap enz. Je hebt misschien wel tien dingen om God voor te prijzen, maar het is de bedoeling dat je net als popcorn in de pan om de beurt ‘springt’. Bovenstaande kun je doen om Hem te danken.

SCHULDBELIJDENIS
Stil gebed: Dit kun je gebruiken om je hart op God te richten, om vergeving te vragen, om schuld te belijden, om los te komen van je reis of thuis enz.

Kruisgebed: maak een aantal kleine kruisen en deel die uit in de zaal, ieder die het kruis in handen krijgt kan een kort gebed bidden om  vergeving te vragen voor zonden en tekortkomingen in je leven.

VOORBEDE
– Gebedstour: In de zaal hangen op verschillende plekken lijsten met voorbede-onderwerpen. De bidders kunnen daar langs lopen en bij het papier even staan bidden om vervolgens verder te lopen naar een volgend informatie blad enz.

Lichtgebed: Je bidt voor iets of iemand, bijvoorbeeld een zieke, je steekt een waxinelichtje aan en zet dat zo in een kring of op een tafel.

Kringen gebed: Laat de mensen in kringen zitten of staan. Je begint van buiten: voor de wereld bidden, en gaat zo naar binnen: voor je land, je stad/dorp, je gemeente, en uiteindelijk voor elkaar.

Activiteitengebed of beroepen gebed: De bidders staan in een kring en om de beurt komen er personen in de kring staan, bijv. vier mensen die een activiteit vertegenwoordigen b.v. een ouderling, een kinderwerker, een zangleider, een commissielid, waar dan voor gebeden wordt en voor de bijbehorende doelgroep. Daarna wordt deze persoon gezegend. Het zelfde kan ook met beroepen.

Gebedsdoos: In groepjes van vier bid je voor de onderwerpen die wekelijks in de gebedsdoos achterin de kerk gestopt zijn, door de gemeenteleden. Je bidt elk briefje goed door, vult elkaar aan enz.

Youtube gebed: luister via Youtube naar het lied van Remko Hakkert: gebed voor mijn kinderen. Vraag welke zinnen raken je? Bidt daarna voor je kinderen en kleinkinderen en voor jeugd in je plaats

TIP: Kaartje, mailje, Als je voor mensen bid bv B&W, de scholen, instellingen, zendelingen, andere mensen, kan het heel goed zijn om een kaartje te schrijven of mailtje te sturen. Maak te voren de kaartjes klaar met de naam en het adres en laat mensen er iets op schrijven na hun gebed en stuur de kaartjes op.

ZENDING/ MISSIE
Wereld, land of stadsgebed: Je neemt een land of wereldkaart en legt dat op een tafel in het midden van de kring. Iedereen gaat er om heen staan en noemt een land (spreekt een kort gebed evt. uit voor dat land of voor die stad) en steekt een kaars aan.

Onze Vader in andere talen: Het onze vader is er in 1200 talen Kies paar talen van mensen in je stad ( bv Turks, Farsi of Arabisch) of van een land waar je speciaal voor wilt bidden en laat die gebeden hardop voorlezen. Toon ook wat beelden van mensen uit dat land of van die taal groep.

Bidden met stenen: Heb een wereldkaart en leg stenen neer met de namen van landen er op, waar christenen vervolgd worden. Letterlijk en figuurlijk zijn deze christenen het mikpunt. Na het gebed leg je de steen op het land waar voor gebeden is.

ZEGENEN
– Zegengebed
: Bidders vormen weer een kring, vragen toestemming een rechterhand op de schouder van de buurman/vrouw te leggen en elkaar tegelijk te zegenen. Dat kan ook door een lied te zingen bijv. “Vrede van God”.

Opmerking: een aantal van de bovenstaande ideeën is overgenomen uit onderstaande bronnen.

AANBEVOLEN BOEKEN EN SITES OVER CREATIEF GEBED:

Boeken:
De kerk op de knieën, Jeremy Jennings, een praktische handleiding voor dynamisch gebed, Alpha, 1999. ISBN: 90-77565-05-1

Handboek voor gebed, J Minderhoud, veel informatie tips en ideeën over gebed.    ISBN-13: 9789023928652 – Geloof, gebed en tieners, div. schrijvers YFC, over gebed voor tieners en 31 creatieve vormen    ISBN: 9789462285798

Sites:
Creatief kinderwerk heeft ook een gedeelte over creatieve vormen en illustraties voor gebed, speciaal voor kinderen: www.creatiefkinderwerk.nl/creatief-gebed

– Op Pinterest staat een hele pagina met Illustraties, uitleg  en ideeën over gebed, (in het Engels)   https://nl.pinterest.com/elaynewerges/prayer-stations-and-creative-prayer