WoonwagenWerk

In de regio rond Harderwijk wonen honderden woonwagenbewoners. Op een 15-tal kampjes maar ook in huizen tussen burgers. Al meer dan 25 jaar zijn er interkerkelijke activiteiten onder de woonwagenbewoners. De Echo Woonwagen werkgroep onderhoudt de contacten met de verschillende kampjes. In de werkgroep zitten mensen uit verschillende kerken in de regio.

Activiteiten

Behalve dat mensen op de kampjes in Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk en andere plaatsen bezocht worden zijn er een aantal activiteiten in of vanuit het Echocentrum.

Kerst en Paasvieringen

Een vijftigtal vrouwen uit de regio komt voor een creatieve en gevarieerde viering bij elkaar. Ook de gezelligheid en de ontmoeting met elkaar spelen een grote rol.
In de week voor Kerst of Pasen worden deze avonden gehouden.

Alphacursus op wielen!

12 boeiende avonden met een maaltijd, een onderwerp en gelegenheid voor ieders vragen rond geloven, God en de Bijbel. Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks in september een informatieavond gehouden waar u vrijblijvend kunt kennismaken met de inhoud en de opzet van de Alpha-avonden. Daarna zal op 10 donderdagavonden om de 14 dagen een nieuwe Alpha voor woonwagenbewoners gegeven worden. Die avonden beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Meer info over de Alpha-cursus vindt u op deze site.

Interessante link

www.woonwagenzending.nl