Onze ANBI info

  • Officiële naam: Stichting Evangelisch Centrum voor Hulp en Opbouw
  • Voor publiek bekend als Stichting Echo
  • KVK: 41035366
  • ANBI/RSIN-nummer: 7364301
  • Adres: Melis Stokelaan 91a, 3842 GL Harderwijk, tel 0341- 419207
  • Doelstelling volgens de statuten: In de statuten artikel 3 staat: “De stichting stelt zich ten doel: door de verkondiging van het Evangelie, kinderen, jongeren, en volwassenen te brengen tot het geloof in de Here Jezus Christus, hen op te bouwen in het geloof en hen toe te rusten tot christenen die door woord en daad getuigen van Jezus Christus, actief meeleven in een kerk of gemeente en betrokken zijn bij de zendingsopdracht van Jezus Christus.”
  • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de activiteiten die op de website vermeld worden. https://www.stichtingecho.nl/
  • Zie voor actuele informatie over onze activiteiten de website (onder ‘activiteiten’)
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning van de stichting