Data en locaties Stadsgebed Harderwijk

Seizoen 2020-2021

Het Stadsgebed wil een stimulans zijn om onze gezamenlijke verantwoording onder ogen te zien. Wij willen de bestaande kerkelijke gebedsgroepen bezoeken, bemoedigen en samen met hen bidden voor hun kerk en voor Harderwijk.

De Bijbel roept ons ook specifiek op om voor de overheid en verantwoordelijke personen te bidden (zie  1 Timoteus 2 : 2). Natuurlijk  ligt onze eerste verantwoording om te bidden voor onze leefsituatie: kerk, gezin, werk of school maar er zijn ook gebieden die wat verder weg liggen maar ons allemaal aangaan, bijv. de gemeenteraad, het ziekenhuis, etc.. Kerntekst voor het Stadsgebed is Jeremia  29 : 7 “Bid  tot de Heer voor de stad ….. en zet je in voor haar bloei, want in de bloei van de stad is ook jullie bloei”.

God zegt: “Ik heb gezocht naar iemand die voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan. “ .. bent u beschikbaar?

DATA STADSGEBED  2019/2020 (19.30 – 20.30 uur)

 • Maandag 14 september 2020 Bemoedigingsavond
  met spreker Edwin Hamelink van 24-7 Prayer (www.24-7prayer.nl)
  Locatie: Petra Kerk, Busken Huetlaan 2
  Contactpersoon: Lennart van der Vegt, lennart@youthunited.nl
 • Maandag 5 oktober Leger des Heils
  Locatie: Kennedylaan 56
  Contactpersoon: Anneke Visscher, annekevisscher80@gmail.com
 • Maandag 2 november Christengemeente Sefanja
  Locatie: Stationslaan 121
  Contactpersoon: Annelies van der Snoek, anneliesvdsnoek@solcon.nl
 • Maandag 7 december Baptistengemeente
  Locatie: De Open Hof, Jac. Catsstraat 3
  Contactpersoon: Marjon Prummel, m.prummel@kpnmail.nl
 • Maandag 4 januari 2021 GKV Petra Kerk
  Locatie: Busken Huetlaan 2
  Contactpersoon Trudie Kooistra, kooistrathuis@hotmail.com
 • Maandag 1 februari Hervormde Gemeente Dorpskerk Hierden
  Locatie: Zuiderzeestraatweg 149, Hierden
  Contactpersoon: Janny Wajer jajawajer@yahoo.com
 • Maandag 1 maart  Bethelkerk
  Locatie: De Wittenhagen 28
  Contactpersoon: Johan het Lam, jhetlam1956@gmail.com
 • Maandag 12 april De Oude Synagoge
  Locatie: Jodenkerksteeg 1
  Contactpersoon: Jos Raaijen, josraaijen@gmail.com
 • Maandag 10 mei Fonteinwerk
  Locatie: Plantagekerk, Stationslaan 136
  Contactpersoon: Annemarie Stuiver, annemarie.stuiver@solcon.nl
 • Maandag 7 juni Hervormde Gemeente Het Visnet
  Locatie: Frankenskamp 2
  Contactpersoon: Evert Westerink, ewester@caiway.nl

Het Stadsgebed is van 19.30- 20.30 uur, behalve op 14 september (19.30 – 22.00 uur).
In juli en augustus is er geen Stadsgebed!