Data en locaties Stadsgebed Harderwijk

Seizoen 2021-2022

Het Stadsgebed wil een stimulans zijn om onze gezamenlijke verantwoording onder ogen te zien. Wij willen de bestaande kerkelijke gebedsgroepen bezoeken, bemoedigen en samen met hen bidden voor hun kerk en voor Harderwijk.

De Bijbel roept ons ook specifiek op om voor de overheid en verantwoordelijke personen te bidden (zie 1 Timoteus 2 : 2). Natuurlijk ligt onze eerste verantwoording om te bidden voor onze leefsituatie: kerk, gezin, werk of school maar er zijn ook gebieden die wat verder weg liggen maar ons allemaal aangaan, bijv. de gemeenteraad, het ziekenhuis, etc.. Kerntekst voor het Stadsgebed is Jeremia 29 : 7 “Bid tot de Heer voor de stad ….. en zet je in voor haar bloei, want in de bloei van de stad is ook jullie bloei”.

God zegt: “Ik heb gezocht naar iemand die voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan. “ .. bent u beschikbaar?

DATA STADSGEBED 2021/2021 (19.30 – 20.30 uur)

 • Maandag 6 September 2021: Bemoedigingavond met Corrie Oosterhuis van Jeugd met een Opdracht, Locatie: Aula DOK19, Flevoweg 73

  Contactpersoon: Annemarie Stuiver, annemarie.stuiver@solcon.nl

 • Maandag 4 oktober: Evangelische Gemeente Harderwijk
  Locatie: CBS Willem Alexander, Veldkamp 33
  Contactpersoon: Jaap Kroese, jaapkroese@tiscali.nl
 • Maandag 1 november: Adventkerk
  Locatie: Verkeersweg 2
  Contactpersoon: Lex vanDijk, lexvandijk@protonmail.ch
 • Maandag 6 december: Nieuw-Apostolische Kerk Veluwepoort
  Locatie: Kennedylaan 54a
  Contactpersoon: Martin Vedder, m.vedder.veluwepoort@gmail.com
 • Maandag 10 januari 2022: Grote kerk- De Wheme
  Locatie: Kerkplein 1
  Contactpersoon: Annemieke ten Hove, ijshove@planet.nl
 • Maandag 7 februari: Hervormde Gemeente Dorpskerk Hierden
  Locatie: Zuiderzeestraatweg 149
  Contactpersoon: Janny Wajer, jajawajer@yahoo.com
 • Maandag 7 maart: Gereformeerde Kerk De Zaaier
  Locatie: E. den Herderstraat 22 (hoek Laan 1940/1945)
  Contactpersoon: Michiel Bakker, wmbakker@solcon.nl
 • Maandag 4 april: Christengemeente Sefanja
  Locatie: Stationslaan 121
  Contactpersoon: Annelies van der Snoek, anneliesvdsnoek@solcon.nl
 • Maandag 9 mei: Leger des Heils
  Locatie: Kennedylaan 56
  Contactpersoon: Anneke Visscher, zininharderwijk@legerdesheils.nl
 • Maandag 13 juni: Protestantse Gemeente De Regenboog
  Locatie: Biezeplein 1 – Gebedswandeling bij goed weer
  Contactpersoon: Gemma en Wiebe de Groot, gsmdegroot@gmail.com

  Het Stadsgebed is van 19.30- 20.30 uur, behalve op 6 september (19.30 – 22.00 uur).
  In juli en augustus is er geen Stadsgebed!