Data en locaties Stadsgebed Harderwijk

Seizoen 2019-2020

Het Stadsgebed wil een stimulans zijn om onze gezamenlijke verantwoording onder ogen te zien. Wij willen de bestaande kerkelijke gebedsgroepen bezoeken, bemoedigen en samen met hen bidden voor hun kerk en voor Harderwijk.

De Bijbel roept ons ook specifiek op om voor de overheid en verantwoordelijke personen te bidden (zie  1 Timoteus 2 : 2). Natuurlijk  ligt onze eerste verantwoording om te bidden voor onze leefsituatie: kerk, gezin, werk of school maar er zijn ook gebieden die wat verder weg liggen maar ons allemaal aangaan, bijv. de gemeenteraad, het ziekenhuis, etc.. Kerntekst voor het Stadsgebed is Jeremia  29 : 7 “Bid  tot de Heer voor de stad ….. en zet je in voor haar bloei, want in de bloei van de stad is ook jullie bloei”.

God zegt: “Ik heb gezocht naar iemand die voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan. “ .. bent u beschikbaar?

DATA STADSGEBED  2019/2020 (19.30 – 20.30 uur)

 • Maandag 9 September 2019: The Buzz, Youth United
  Locatie: Echocentrum, Melis Stokelaan 91A
  Contactpersoon: Lennart van der Vegt, lennart@youthunited.nl
 • Maandag 7 oktober: Protestantse Gemeente Harderwijk
  Locatie: Plantagekerk, Stationslaan 136,
  Contactpersoon: Willemien Holtrop, willemienholtrop@gmail.com
 • Maandag 4 november: Zevende-dags Adventisten
  Locatie: Adventkerk, Verkeersweg 2,
  Contactpersoon: Hellen Peters, hellen.peters@upcmail.nl
 • Maandag 2 december: Bemoedigingavond met bijzondere Gastspreker
  Locatie: Bethelkerk, Wittenhagen 28,
  Contactpersoon: Tineke het Lam, thetlamdelft@gmail.com
 • Maandag 6 januari 2020: Petra Kerk
  Locatie: Busken Huetlaan 2,
  Contactpersoon Trudie Kooistra, kooistrathuis@hotmail.com
 • Maandag 3 februari: Christengemeente Sefanja
  Locatie: Stationslaan 121,
  Contactpersoon: Annelies van der Snoek, anneliesvdsnoek@solcon.nl
 • Maandag 2 maart: Grote Kerk
  Locatie: Kerkplein 1
  Contactpersoon: Annemieke ten Hove, ijshove@planet.nl
 • Maandag 6 april: Dorpskerk Hierden
  Locatie: Zuiderzeestraatweg 149
  Contactpersoon: Froukje van de Beek, froukjevandebeek@hotmail.com
 • Maandag 11 mei: Christelijke Gereformeerde Kerk
  Locatie: De Zaaier, E. den Herderstraat 22 (hoek Laan 1940/1945)
  Contactpersoon: Michiel Bakker, wmbakker@solcon.nl
 • Maandag 8 juni: De Regenboog
  Locatie: Biezeplein 1 – Gebedswandeling bij goed weer
  Contactpersoon: Elly den Harder, e.denharder@2ebedrijf.nl

Het Stadsgebed is van 19.30- 20.30 uur, behalve op 2 december (19.30 – 22.00 uur).
In juli en augustus is er geen Stadsgebed!