Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel.

We kennen het maandelijkse: Stadsgebed. Daar is veel draagkracht ontstaan om mee te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Het is een feest van herkenning en verbondenheid.

De Week van Gebed in Harderwijk en Hierden heeft 3 pijlers:

Prayer Night,

Avond-Gebedsmomenten op wisselende plekken,

24-7 Gebed in de Open Hof.

De Prayer-Night op zaterdag 19 januari in de Open Hof is de plek waar tieners en jongeren elkaar ontmoeten. Op een ontspannen, creatieve manier leer je meer over bidden en word je bepaald bij het thema van de Week van Gebed.  Er is aanbidding met zang en muziek. En tijd en ruimte om te bidden. Voor Jeugdgroepen én  jeugdleiders.

De Avond-Gebedsmomenten zijn gezamenlijke gebedsmomenten gehouden in verschillende kerken. We gaan dus bij elkaar op bezoek. Prachtige gelegenheid om de eenheid in geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd, te beleven. En een kans om eens te kijken bij een andere gemeente en in een ander gebouw.

Aanvang: 19.30 – 20.30 uur met daarna tijd voor koffie en ontmoeting!

24-7 Gebed in de Open Hof. De deuren van de Open Hof staan een week lang, dag en nacht open voor ontmoeting, gebed en aanbidding. In stilte, met zang en muziek, door onderwijs en op allerlei creatieve manieren kun je bezig zijn met gebed. Je bent van harte welkom om alleen, met je gezin, met je kring of gebedsgroep langs te komen. Dat kan op elk moment. Als je met een groep komt kun je je aanmelden op een rooster. Op dat rooster vind je ook wanneer er aanbidding of onderwijs is. Zie: www.24-7harderwijk.nl.

Begin januari komt de flyer met plaatsen en tijden.
Kun je niet wachten tot januari…..van harte welkom bij Het Stadsgebed op maandag 3 december om 19.30 uur in de Open Hof.