Ontdek Openbaring

De cursus Op aarde zoals in de hemel wil de boodschap en functie van het Bijbelboek Openbaring begrijpelijk maken en toepassen op onze eigen tijd. Hij wordt dit najaar door Bijbelleraar Hans Alblas gegeven bij Stichting Echo in Harderwijk.

Doel

Na het volgen van deze cursus kunt u de boodschap en functie van Openbaring beter begrijpen en deze toepassen op onze eigen tijd.

Inhoud

In het zogenoemde ‘Onze Vader’ bidden we dat Gods Koninkrijk kome, op aarde zoals in de hemel. Het Bijbelboek Openbaring van Johannes laat zien wat er gebeurt als ons gebed wordt verhoord. Vanuit dit indrukwekkende visioen komen de volgende actuele thema’s aan bod:

  1. Wees alert! – onderscheiden van de tijd waarin we leven;
  2. Wees zuiver! – persoonlijke levensheiliging;
  3. Wees moedig! – profetisch handelen en spreken in de samenleving;
  4. Wees blij! – het vooruitzicht van een grote oogst.

Accent

De cursus gaat over de boodschap van Openbaring – voor toen en voor nu. Hij gaat niet over ‘de eindtijd’, eindtijdscenario’s en dergelijke. Niet heel het boek Openbaring wordt behandeld en ook niet alle aanverwante teksten uit andere Bijbelboeken. De cursus is vooral een kennismaking met een bepaalde manier van lezen en gebaseerd op ‘The Theology of the Book of Revelation’ (1993) van dr. Richard Bauckham (professor Nieuwe Testament).

Voor wie

De cursus is bedoeld voor mensen, die openstaan voor een bepaalde (wellicht nieuwe) manier van lezen van Openbaring. De stof is tamelijk abstract en vraagt een zeker intellectueel niveau (ongeveer HBO-niveau).

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus wordt gevraagd om Openbaring van Johannes in zijn geheel te lezen. Cursisten krijgen na elke les de behandelde stof gemaild voor de eigen studie.

Praktische informatie

Wanneer?                   Vier dinsdagavonden: 17 september en 1, 15 en 29 oktober.

5 november geldt als reservedatum voor het geval een van de vier avonden uitvalt.

Hoe laat?                    19:45 – 22:00 uur.

Waar?                         Echocentrum, Melis Stokelaan 91a in Harderwijk.

Hoeveel kost het?      60 euro, inclusief cursusmateriaal en koffie en thee.

Hoe opgeven?            Via dit webformulier.

Er zijn minimaal 8 deelnemers nodig om de cursus te laten doorgaan.

Eventuele vragen kunt u stellen aan Hans Alblas: hansalblas@omnicus.nl, 06-40527657.