Eind september gaat in de Regenboog de nieuwe cursus “ Insjallah” van start.

De cursus wordt gegeven door de ervaren medewerkers van Stg. Evangelie en moslims uit Amersfoort. In deze cursus gaat het om de volgende vragen:

-Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
-Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
-Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
-Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
-Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?

 

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. In de praktijk is het vaak een manier om op een indirecte manier te zeggen dat je er zelf eigenlijk niet veel zin in hebt of je er niet voor zal inspannen, maar insjallah, als God het wil gebeurt het misschien toch.
Als kerk kunnen we niet als een struisvogel onze kop in het zand steken nu moslims zo in het middelpunt van belangstelling staan. God vraagt ons om gehoorzaam te zijn en het Evangelie van zijn genade aan hen bekend te maken. Dat is niet altijd eenvoudig. We moeten ons gehoorzaam laten leiden en volharden als het tegenzit, net als een kameel door de woestijn. Met voldoende bagage, ‘levend water’: weten wat we op grond van Gods Woord moslims te zeggen hebben als we hen ontmoeten.

 

Data in Harderwijk zijn 5 dinsdagavonden nl: 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november. Er is de mogelijkheid van extra avonden.

 

Kosten voor 5 avonden: €42 pp echtparen €56,- incl. cursusmap + brochures

 

Aanmelding vooraf noodzakelijk via: Stichting Echo in Harderwijk, jan@stichtingecho.nl, Tel. 0341-419207, of via het kantoor van Evangelie & moslims,
in Amersfoort: www.evangelie-moslims.nl

Voor meer informatie klik hier.