Onze missie

Echo is de afkorting van Evangelisch Centrum voor Hulp en Ondersteuning en bestaat al ruim 30 jaar. In 1982 is de stichting opgericht door Jan van der Vegt en in de loop van de tijd is het werk uitgebreid. De drie pijlers van Echo zijn:

Uitreiken

We willen met Gods liefde uitreiken naar doelgroepen die een speciale benadering nodig hebben: scholieren (Youth United), woonwagenbewoners, allochtonen en toeristen.

Toerusten

In de afgelopen 25 jaar hebben wij vele honderden christenen uit allerlei kerken in de regio mogen trainen via de Grote Opdracht School, kinderwerkcursussen, kringleiderstrainingen, pastoraat-trainingen en vele andere toerustingcursussen. Ook onze koffieochtenden zijn een laagdrempelige vorm van toerusting.

Ondersteunen

Wij ondersteunen activiteiten die in vele kerken plaatsvinden en die door samenwerking beter tot hun recht komen: gebedskringen, Alpha-cursussen, zondagschoolwerk (via onze uitleenservice), en projecten zoals het bezoek van de Ark van Noach in de winter van 2009/2010 die door ruim 23.000 mensen bezocht is. Ook ons gebedspastoraat is ter ondersteuning van wat kerken doen.

Stichting Echo is niet gebonden aan één kerkelijke denominatie. Zij wil de onderlinge verbondenheid van kerken christenen graag bevorderen.

Het uitgangspunt van het werk is terug te vinden in 2 Timoteüs 2 vers 2:

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord. door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen