Ondersteun ons

Kerken, gemeenten of individuele christenen  kunnen op verschillende manieren  betrokken zijn bij het Echowerk:
 

 Door gebed:

Gebed voor de activiteiten en voor de medewerkers van stichting Echo is van wezenlijk belang. Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en gebedspunten. De Echofoon verschijnt enkele malen per jaar en wordt u gratis toegezonden als u zich hiervoor aanmeldt. Dat kan via info@stichtingecho.nl . Ook de medewerkers van de stichting hebben hun persoonlijke nieuwsbrief die zij u kunnen toesturen. Deze zijn aan te vragen via het emailadres die vermeld staat achter hun naam.

Door financiële steun: 

Giften aan stichting Echo of werkers zijn aftrekbaar voor de belasting. Bij uw gift kunt u de bestemming vermelden.
Rekeningen voor het werk: Giften (algemeen of met omschrijving), betalingen etc
– Stichting ECHO, Harderwijk:  
   NL84 INGB 0002 8307 14
– Stichting ECHO – Youth United, Harderwijk: :
   NL31 INGB 0000 8309 46
Rekening voor het werk van de werkers:
– Stichting ECHO INZ LEVI- FONDS, Harderwijk: :
   NL70 INGB 0001 0712 89
Graag de volgende omschrijving gebruiken
– coördinatie BUZZ ( Pieter den Admirant)
– coördinatie YU ( Lennart van der Vegt)
– coördinatie Echo ) Jan van der Vegt)
– onderwijs ( Dirk Jan Jansen)
 
 Stichting ECHO is ANBI geregistreerd onder nr: 007364301

Door praktische hulp:

 U kunt zich  als vrijwilliger opgeven om met een bepaalde tak van werk mee te helpen. Informeert u eens naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het woonwagenwerk, of het Youth United scholenwerk. Ook voor klus- en schoonmaakwerk kunnen we altijd praktische mensen gebruiken. De afspraken over tijd en inzet zijn per werksoort verschillend.