Over ons

De naam en het doel van stichting Echo

Echo is de afkorting van Evangelisch Centrum voor Hulp en Ondersteuning en is in 1982 gesticht door Jan van der Vegt. Het doel van deze stichting was en is het ondersteunen van kerken en gemeenten in de regio op het gebied van toerusting en evangelisatie. ‘Er zijn altijd ‘witte vlekken’, zaken waar kerken niet aan toe komen. Daarin wil Echo een aanzet geven. Te denken valt aan: cursussen, trainingen, evangelisatieprojecten of specifieke doelgroepen.

De missie van stichting Echo

Het nieuwe bestuur stelt zich aan u voor:

DavidDavid de Keijzer, voorzitter

Mijn naam is David de Keijzer. Ik ben 49 jaar en woon in Zeewolde. Samen met mijn vrouw Annelies hebben wij vier kinderen: Debora (13), Rachel (12), Jonathan (9) en Mirjam (6). Ik ben werkzaam als it-consultant, ik help klanten bij het opzetten en ontwikkelen van rapportage-systemen.   Van jongs af aan ben ik een gelovige jongen, ik ben dankbaar dat ik een relatie met de Here Jezus heb, dat Hij op de eerste plaats staat in mijn leven. Ik heb een grote passie voor het maken van muziek. Ik speel viool en contrabas en heb samen met een paar goede vrienden een bluegrass band (www.lastminute-band.nl). Naast het grote plezier van het maken van muziek bereiken we een groot publiek met de boodschap van de Bijbel.

Annelies en ik maken als oudstenechtpaar deel uit van het leidinggevend team van de Evangelische Gemeente in Zeewolde. Ons hart gaat uit naar het bemoedigen van mensen door hen lief te hebben met de liefde die God ons geeft. Daarbij zijn de Bijbelse waarheden het fundament.

Ik ben toegetreden in het Bestuur van Echo omdat ik onder de indruk ben van de prachtige manier van werken om op een laagdrempelig niveau de liefde van de Here Jezus onder de mensen te brengen. De passie, de betrokkenheid, de daadkracht, de liefde en het doorzettingsvermogen maken op mij grote indruk.

Jan 3

Jan van der Vegt, vice voorzitter

Ben als oprichter (januari 1982) en coördinator van het Echo werk  al vele jaren betrokken.
Het werk is ontstaan na 2 jaren werk op scholen in de hele regio met een programma van film en nagesprekken.  Daaruit ontstonden de eerste jeugdgroepen en kringen in Lelystad, Harderwijk, Nunspeet en Ermelo. Op het hoogte punt waren er zo’n 20 kringen, jeugdgroepen en kinderclubs  samen met enkele vast medewerkers in Harderwijk en Lelystad. Na de komst van het Echocentrum ( klaar in april 1982) ontstond er een nieuwe fase.
Dat was het begin van veel trainingen ( voor oa kringleiders) en cursussen ( oa voor kinderwerk) , Grote Opdracht scholen in het Echocentrum of in de regio.
Omdat Echo altijd geprobeerd heeft aan te vullen wat kerken moeilijk konden oppakken hebben wij, met Gods hulp en leiding, ons gaande weg vooral toegelegd op 3 doelgroepen: de scholen en scholieren, de woonwagen bewoners ( 15 kampjes in de regio) en de allochtone inwoners.
Ook hebben mochten we een aantal jaren een toeristenkrant Het Spetternieuws ( 50.000 ex)  uitgeven om te verspreiden onder toeristen in de regio.

Met de vernieuwing in vele kerken ontstaan er de laatste 10 jaar veel meer mogelijkheden om samen te werken en om samen de stad ( Harderwijk) te bereiken en het goede van God uit te delen in de stad. Echo is daar een mooi platform voor.
Ik ben getrouwd met Birgitta of Gittan zoals de meestal genoemd wordt. Zij heeft vele jaren meegeholpen in kinderwerk ( clubs, trainingen en uitleenservice). Wij hebben samen 3 kinderen en 11 kleinkinderen.

Lukas-2015-webformaatLukas Kooistra, secretaris

In 1988 kwamen we met ons gezin in Harderwijk wonen, als ‘overburen’ van het Echocentrum. Ik wist dat het Echo iets ‘evangelisch’ was, want dat stond op een bord. Ik beleefde mijn geloof in een zogenaamde ‘traditionele kerk’ en voelde weinig verwantschap met de evangelische richting. Door de jaren is er van alles gebeurd in mijn leven, wat mijn geloofsbeleving én kijk op anders gelovigen veranderde. Steeds vaker kwam ik in contact met andere christenen, ook in Harderwijk. Broers en zussen waarmee ik me in Christus verbonden wist. Ik hoorde en las over het werk van Echo, samenbindend voor kerken en gemeenten in Harderwijk.

Achteraf hoorde ik dat vanuit Echo gebeden is, ook voor ‘mijn’ kerk. Dat er iets zou mogen veranderen. Dat is ook gebeurd, God zij dank.

Ik vind het fijn dat ik als bestuurslid iets voor Echo kan betekenen. Het is mijn verlangen om, samen met alle betrokkenen, mee te bouwen aan het mooie werk en de toekomst van het Echocentrum.

Ik ben getrouwd met Trudie en we hebben 4 kinderen en 3 kleinkinderen. In het dagelijks leven werk ik als loopbaancoach/adviseur in St Jansdal.

 

Foto Henk van Dijk (2)Henk van Dijk, penningmeester

Ik ben Henk van Dijk, 53 jaar jong en woon in Ermelo, getrouwd met Cisca, wij hebben 5 kinderen, allen getrouwd, en 9 kleinkinderen.
St. Echo ken ik eigenlijk al zo’n 25 jaar. Ik werd er mee bekend toen mijn vrouw, met toen onze buurvrouw, naar de koffieochtenden ging. In de jaren 90 heb ik de GOS (Grote Opdracht School) gedaan die  in het Echo centrum werd gegeven.

Naar aanleiding van die cursus ben ik 12 jaar ouderling geweest in de jongerenkerk van Groot Emaus (Ermelo).
Sinds december 2014 zijn Cisca en ik lid van de EGH (Evangelische Gemeente Harderwijk) en daar kwamen we Jan van de Vegt weer tegen. Je kunt zeggen dat de cirkel  rond was.

Door mijn werk, boekhoudingen en belastingzaken, was de keuze om  penningmeester te worden een logisch gevolg