WEEK VAN GEBED 2019

30NOV

Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel.

We kennen het maandelijkse: Stadsgebed. Daar is veel draagkracht ontstaan om mee te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Het is een feest van herkenning en verbondenheid.

De Week van Gebed in Harderwijk en Hierden heeft 3 pijlers:

Prayer Night,

Avond-Gebedsmomenten op wisselende plekken,

24-7 Gebed in de Open Hof.

De Prayer-Night op zaterdag 19 januari in de Open Hof is de plek waar tieners en jongeren elkaar ontmoeten. Op een ontspannen, creatieve manier leer je meer over bidden en word je bepaald bij het thema van de Week van Gebed.  Er is aanbidding met zang en muziek. En tijd en ruimte om te bidden. Voor Jeugdgroepen én  jeugdleiders.

De Avond-Gebedsmomenten zijn gezamenlijke gebedsmomenten gehouden in verschillende kerken. We gaan dus bij elkaar op bezoek. Prachtige gelegenheid om de eenheid in geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd, te beleven. En een kans om eens te kijken bij een andere gemeente en in een ander gebouw.

Aanvang: 19.30 – 20.30 uur met daarna tijd voor koffie en ontmoeting!

24-7 Gebed in de Open Hof. De deuren van de Open Hof staan een week lang, dag en nacht open voor ontmoeting, gebed en aanbidding. In stilte, met zang en muziek, door onderwijs en op allerlei creatieve manieren kun je bezig zijn met gebed. Je bent van harte welkom om alleen, met je gezin, met je kring of gebedsgroep langs te komen. Dat kan op elk moment. Als je met een groep komt kun je je aanmelden op een rooster. Op dat rooster vind je ook wanneer er aanbidding of onderwijs is. Zie: www.24-7harderwijk.nl.

Begin januari komt de flyer met plaatsen en tijden.
Kun je niet wachten tot januari…..van harte welkom bij Het Stadsgebed op maandag 3 december om 19.30 uur in de Open Hof.

Meer nieuws over "Gebed Harderwijk"

19JUN
BEMOEDIGINGSAVOND VOOR GEBEDSGROEPEN

 

Op maandag 10 september zullen we met de gezamenlijke gebedsgroepen in Harderwijk het seizoen starten met een bemoedigingsavond.
Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk, voor kerken, scholen, werk en een  bepaalde doelgroep bv Israël.
Iedere groep heeft zijn eigen focus, maar ook hebben we een gezamenlijk basis: God Woord en beloften en een gezamenlijke visie: Harderwijk/ Hierden.
Deze avond willen we elkaar inspireren door ervaringen en bemoedigingen te delen. Samen het nieuwe seizoen aan God opdragen en luisteren naar een boodschap die ons inspireert.
De avond begint om 19.30 uur in het Echocentrum. Contact persoon: Trudie Kooistra, kooistrathuis@hotmail.com

26AUG
Verslag bemoedigingsavond voor bidders en gebedsgroepen

Harderwijk. Vertegenwoordigers van ca 4o gebedsgroepen bij elkaar

Op maandag 7 september   kwamen bijna 50 deelnemers van  gebedsgroepen bij elkaar in het Echocentrum . In Harderwijk zijn ruim 40 gebedsgroepen ( zie site van Echo) Dit zijn gebedsgroepen voor kerken , scholen, werk, zendelingen  en bepaalde doelgroepen ( bv Israel). Samen zijn we het nieuwe seizoen begonnen met aanbidding, uitwisseling van ervaringen een uitdagend woord van Johan het Lam, en gebed voor elkaar.

Hoewel iedere gebedsgroep zijn eigen focus heeft  bv de eigen kerk,  is er  ook gesproken over noden in Harderwijk en punten waar we samen voor willen bidden omdat ze ons allemaal aangaan. Denk aan de vluchtelingen of minderheden,  de bezuinigingen in de zorg. Het is bijzonder om te zien dat in de laatste 10 jaar de eenheid tussen kerken aanmerkelijk is toegenomen en vorm krijgt op het gebied van allerlei gezamenlijke activiteiten bv  De Paaszang, De Stadsbijbel etc.
We ervaarden deze avond dat hoewel niet één kerk de verantwoording voor Harderwijk kan nemen als we samen werken  en er heel veel mogelijk is. Iedere kerk heeft ook zo zijn eigen kwaliteiten.
Algemeen was er ook een groot gevoel van dankbaarheid omdat er op veel plaatsen mooie dingen gebeuren.

 

 

20MRT
PAASZANG AAN DE HAVEN VAN HARDERWIJK

Op zondagmiddag 5 april, eerste Paasdag, zal er een feestelijke Paaszang plaats vinden aan de haven van Harderwijk.Een muziekband vanuit verschillende kerken  zal de samenzang begeleiden. Oud Harderwijk Ds Ron van der Spoel zal spreken over de betekenis van Pasen. Op eerste Paasdag 2014 waren er zo’n 700 bezoekers, wij verwachten dit jaar meer bezoekers, zeker als het weer meewerkt.Het geheel zal plaats vinden van 14.30 uur tot 15.30  uur aan de haven naast de molen op de oude scheepshelling “Veluvia”.

Heeft u een vraag over Gebed Harderwijk?Stel ons een vraag...