BEMOEDIGINGSAVOND VOOR BIDDERS en GEBEDSGROEPEN

15SEP

 

 

Harderwijk. Op maandag 7 september heeft de interkerkelijke werkgroep gebed een bemoedigingsavond georganiseerd voor de ca 40 gebedsgroepen die er in Harderwijk zijn

De interkerkelijke  werkgroep  organiseert en coördineert gebedsactiviteiten gedurende het seizoen. Dit omvat o.a. de week van gebed in januari, het Stadsgebed op de eerste maandag van de maand, de nacht van gebed voor de lijdende kerk, een maandelijkse gebedsmail met gebedspunten voor Harderwijk etc.
Jaarlijks is er ook een bemoedigings avond voor alle gebedsgroepen. Er zijn in Harderwijk gebedsgroepen voor scholen, kerken, bedrijven en zendelingen die allemaal hun eigen focus hebben. Ieder heeft  zo een stukje verantwoording voor Harderwijk.
Daarom is het goed om ervaringen te delen en  ideeën uit te wisselen. Ds Johan het Lam zal ook spreken en vanuit de Bijbel de rijkdom en kracht van het gebed belichten.
Het programma van de avond begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor ontmoeting bij een kopje koffie.
De avond wordt gehouden in het Echocentrum, Melis Stokelaan 91 a in Harderwijk voor meer info bel 0341- 419207 of kijk naar website: www.stichtingecho.nl
De werkgroep gebed van Stg ECHO bestaat uit: Trudy Kooistra, Elly den Harder, Evelien Simon, Evert Westerink en Jan van der Vegt.

 

 

 

Meer nieuws over "Gebed Harderwijk"

30NOV
WEEK VAN GEBED 2019

Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De Week van Gebed is daarvoor een prachtig middel.

We kennen het maandelijkse: Stadsgebed. Daar is veel draagkracht ontstaan om mee te doen aan de jaarlijkse Week van Gebed. Het is een feest van herkenning en verbondenheid.

De Week van Gebed in Harderwijk en Hierden heeft 3 pijlers:

Prayer Night,

Avond-Gebedsmomenten op wisselende plekken,

24-7 Gebed in de Open Hof.

19JUN
BEMOEDIGINGSAVOND VOOR GEBEDSGROEPEN

 

Op maandag 10 september zullen we met de gezamenlijke gebedsgroepen in Harderwijk het seizoen starten met een bemoedigingsavond.
Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk, voor kerken, scholen, werk en een  bepaalde doelgroep bv Israël.
Iedere groep heeft zijn eigen focus, maar ook hebben we een gezamenlijk basis: God Woord en beloften en een gezamenlijke visie: Harderwijk/ Hierden.
Deze avond willen we elkaar inspireren door ervaringen en bemoedigingen te delen. Samen het nieuwe seizoen aan God opdragen en luisteren naar een boodschap die ons inspireert.
De avond begint om 19.30 uur in het Echocentrum. Contact persoon: Trudie Kooistra, kooistrathuis@hotmail.com

26AUG
Verslag bemoedigingsavond voor bidders en gebedsgroepen

Harderwijk. Vertegenwoordigers van ca 4o gebedsgroepen bij elkaar

Op maandag 7 september   kwamen bijna 50 deelnemers van  gebedsgroepen bij elkaar in het Echocentrum . In Harderwijk zijn ruim 40 gebedsgroepen ( zie site van Echo) Dit zijn gebedsgroepen voor kerken , scholen, werk, zendelingen  en bepaalde doelgroepen ( bv Israel). Samen zijn we het nieuwe seizoen begonnen met aanbidding, uitwisseling van ervaringen een uitdagend woord van Johan het Lam, en gebed voor elkaar.

Hoewel iedere gebedsgroep zijn eigen focus heeft  bv de eigen kerk,  is er  ook gesproken over noden in Harderwijk en punten waar we samen voor willen bidden omdat ze ons allemaal aangaan. Denk aan de vluchtelingen of minderheden,  de bezuinigingen in de zorg. Het is bijzonder om te zien dat in de laatste 10 jaar de eenheid tussen kerken aanmerkelijk is toegenomen en vorm krijgt op het gebied van allerlei gezamenlijke activiteiten bv  De Paaszang, De Stadsbijbel etc.
We ervaarden deze avond dat hoewel niet één kerk de verantwoording voor Harderwijk kan nemen als we samen werken  en er heel veel mogelijk is. Iedere kerk heeft ook zo zijn eigen kwaliteiten.
Algemeen was er ook een groot gevoel van dankbaarheid omdat er op veel plaatsen mooie dingen gebeuren.

 

 

20MRT
PAASZANG AAN DE HAVEN VAN HARDERWIJK

Op zondagmiddag 5 april, eerste Paasdag, zal er een feestelijke Paaszang plaats vinden aan de haven van Harderwijk.Een muziekband vanuit verschillende kerken  zal de samenzang begeleiden. Oud Harderwijk Ds Ron van der Spoel zal spreken over de betekenis van Pasen. Op eerste Paasdag 2014 waren er zo’n 700 bezoekers, wij verwachten dit jaar meer bezoekers, zeker als het weer meewerkt.Het geheel zal plaats vinden van 14.30 uur tot 15.30  uur aan de haven naast de molen op de oude scheepshelling “Veluvia”.

Heeft u een vraag over Gebed Harderwijk?Stel ons een vraag...