Bijbelgedeelten over gebed

BIJBELTEKSTEN OVER GEBED

gebedharderwijk2

 

 

 

 

 

De basis voor gebed is Gods Woord en beloften.
Om te gebruiken in de gebedsgroep

OUDE TESTAMENT

Genesis 18:23-33: Abrahams voorbede voor Sodom

Genesis 20:17: Abrahams gebed om genezing voor Abimeleks vrouw en slavinnen.

Genesis 24:12-15: Gebed om hele specifieke leiding in het vinden van een vrouw voor Izaäk.

Genesis 24:48-49: Lofprijs en gebed van de knecht van Izaäk om bevestiging in het vinden van de juiste vrouw voor zijn heer.

Genesis 25:21: Izaäks gebed voor zijn onvruchtbare vrouw, waarop God Zich laat verbidden.

Exodus 8:30, 10:18: Mozes’ gebed om oordeel over Egypte.

Deuteronomium 9:20: Mozes’ voorbede voor Aäron

Deuteronomium 9:26: Mozes’ voorbede voor het hele volk.

1 Samuël 1:10: Hanna’s gebed om een zoon.

2 Koningen 4:33: Elisa’s gebed voor een gestorven jongen.

2 Koningen 6:17, 18 en 20: Elisa’s gebed om onderscheiding, oordeel voor de vijanden en openen van hun ogen waar zij zich bevonden.

2 Koningen 19:15: (zie ook 2 Kronieken 32:20 en Jesaja 37:14-20): Hizkia’s gebed voor bescherming tegen de belegering van vijanden (de Assyriërs).

2 Koningen 20:2: (zie ook 2 Kronieken 32:24): Gebed van Hizkia in dodelijke ziekte.

Ezra 10:1: Gebed van Ezra en schuldbelijdenis.

Nehemia 1:4- 11: Gebed van Nehemia voor Jerusalem.

Nehemia 2:4: ‘Schietgebed’ van Nehemia terwijl hij de koning een belangrijk verzoek doet.

Jesaja 62:6,7, 63:7 – 64:11 voorbidders en Jesja’s gebed voor Israel

Daniël 6:11: Daniëls gebed en lofprijs van de Heer als gewoonte drie keer per dag.

Jona 2:1: Schuldbelijdenis en smeking van Jona binnen de vis.

 NIEUWE TESTAMENT

Matteüs 26:39: Gebed van Jezus om de wil van de Vader voor zijn eigen wil te stellen in Getsemané.

Markus 1:35: Jezus’ gebed in de nacht in gemeenschap met God.

Johannes 17: Gebed van de Zoon tot de Vader voor de zijnen.

Handelingen 1:14: Volharden in gebed van de discipelen na de hemelvaart.

Handelingen 2:42: Het volharden in de gebeden van de eerste gemeente.

Handelingen 4:23: Gebed om vrijmoedigheid door de eerste gelovigen vanwege tegenstand.

Handelingen 6:4: De apostelen blijven bij het gebed.

Handelingen 9:40: Petrus’ gebed voor een gestorven vrouw.

1 Korintiërs 7:5: Gebed in het huwelijk tijdens seksuele onthouding.

Efeziërs 1:15-23: Gebed om inzicht in de geestelijke rijkdom  in Christus .

Efeziërs 3:14-21: Gebed om kracht en liefde zodat Christus het centrum wordt van het hart.

Efeziërs 6:11- 18: Geestelijke wapenrusting en gebed voor de bediening  van Paulus.

Filippenzen 1:4: Paulus’ voorbede voor de gemeente. In 1:9 specifiek om overvloedige liefde in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.

Filippenzen 4:6: Oproep om alles in gebed bij de Heer te brengen.

Kolossenzen 4:2: Oproep om waakzaam te zijn in het gebed en om te danken (zie ook 2:7).

Kolossenzen 4:12: Epafras’ strijden in gebed voor de gemeente van Kolosse.

1 Tessalonicenzen 5:17: Oproep om zonder ophouden te bidden.

1 Timoteüs 2:1- 5: Oproep tot gebed voor alle mensen, koningen en hooggeplaatsten.

1 Petrus 3:7: Belemmeringen voor het gebed.

3 Johannes 1:2: Persoonlijk gebed voor iemands welzijn.                         Door DJ Jansen, Stg ECHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws over "Gebed Harderwijk"

30NOV
WEEK VAN GEBED 2019

Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De …

19JUN
BEMOEDIGINGSAVOND VOOR GEBEDSGROEPEN

  Op maandag 10 september zullen we met de gezamenlijke gebedsgroepen in Harderwijk het seizoen starten met een bemoedigingsavond. Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk, voor kerken, scholen, werk en een  bepaalde doelgroep bv Israël. Iedere groep heeft zijn …

26AUG
Verslag bemoedigingsavond voor bidders en gebedsgroepen

Harderwijk. Vertegenwoordigers van ca 4o gebedsgroepen bij elkaar Op maandag 7 september   kwamen bijna 50 deelnemers van  gebedsgroepen bij elkaar in het Echocentrum . In Harderwijk zijn ruim 40 gebedsgroepen ( zie site van Echo) Dit zijn gebedsgroepen voor …

Heeft u een vraag over Gebed Harderwijk?Stel ons een vraag...