Messias & Moslims

Cursus Insjallah start op dond. in februari 2018 in Harderwijk

 


Deze cursus wordt deze winter op nieuw gegeven in de Open Hof in Harderwijk.
De cursus wordt gegeven door de ervaren medewerkers van Stg. Evangelie en moslims uit Amersfoort. De cursus bestaat uit 6 avonden, Kosten voor 6 avonden: €60 pp en echtparen €95,- incl. cursusmap + brochures
De exacte start datum in februari is nog niet bekend.

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’. In de praktijk is het vaak een manier om op een indirecte manier te zeggen dat je er zelf eigenlijk niet veel zin in hebt of je er niet voor zal inspannen, maar insjallah, als God het wil gebeurt het misschien toch.
Als kerk kunnen we niet als een struisvogel onze kop in het zand steken nu moslims zo in het middelpunt van belangstelling staan. God vraagt ons om gehoorzaam te zijn en het Evangelie van zijn genade aan hen bekend te maken. Dat is niet altijd eenvoudig. We moeten ons gehoorzaam laten leiden en volharden als het tegenzit, net als een kameel door de woestijn. Met voldoende bagage, ‘levend water’: weten wat we op grond van Gods Woord moslims te zeggen hebben als we hen ontmoeten.

In deze cursus gaat het om de vragen:

-Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?

-Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?

-Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?

-Heeft missionair werk onder moslims zin?

-Hoe kom ik in contact en hoe deel ik iets van het Evangelie?

Voor wie is de cursus?
De cursus is gericht op ‘gewone’ gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam. Wel gaan we  er vanuit dat de cursisten zich geroepen weten om in woord en daad Gods getuige te zijn. Samen willen we ontdekken wat dat betekent voor onze ontmoeting met moslims.

Wat is de visie achter de cursus?
Onze visie is: bouwen aan respect met passie voor waarheid. We willen bouwen aan een respectvolle omgang met moslims, omdat God van ons vraagt om onze naaste lief te hebben, zoals Hijzelf de wereld liefheeft. We doen dat met passie voor de waarheid die God ons in Jezus Christus heeft geopenbaard. God zoekt mensen.

Aanmelding vooraf noodzakelijk via: Evangelie & moslims in Amersfoort: www.evangelie-moslims.nl

 

 

Werkgroep Messias en Moslims

Naar aanleiding van een eerdere cursus is er een plaatselijke  E&M werkgroep van start gegaan.  De werkgroep is interkerkelijk en heeft tot doel om
– te bidden voor onze moslimstadsgenoten en hun noden
– kerken en christenen te informeren en stimuleren tot vriendschappelijke relaties met
stadsgenoten van allochtone achtergrond
– allochtone stadsgenoten te helpen een meer bijbels beeld te krijgen van christenen en het christendom.

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar voor gebed en uitwisseling.Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op via deze website of via het telefoonnummer van stichting Echo: 0341-419207

Nieuws over "Messias & Moslims"

15JUN
Training voor Al Massira

Op  zat. 21 nov en zat. 19 dec wordt in Harderwijk een training gegeven om de Al Massira cursus te geven. De Al Massira cursus  is een soort Alphacursus voor mensen met een moslim achtergrond. De Al Massira cursus kan prima …

14AUG
Nieuwe cursus Insjallah

Eind september gaat in de Regenboog de nieuwe cursus “ Insjallah” van start. De cursus wordt gegeven door de ervaren medewerkers van Stg. Evangelie en moslims uit Amersfoort. In deze cursus gaat het om de volgende vragen: -Wat vraagt God van …

17FEB
Ex-lijfwacht van Saddam Hoessein spreekt in Harderwijk!

Woensdag avond 4 maart as spreekt  een ex-lijfwacht van Saddam Hoessein, Rasak Avakthi in het Echocentrum in Harderwijk. Hij diende in het leger van Saddam, zat in de gevangenis van Saddam, vocht tegen Saddam, overwoog zelfs een aantal keer om hem …

Heeft u een vraag over Messias & Moslims?Stel ons een vraag...