Week van gebed

 Week van gebed in Harderwijk in 2018

Aan het begin van  elk jaar vindt de ‘week van gebed’ plaats. Christenen in  Nederland en over de hele wereld bidden in deze week in kerken, scholen of ‘gewoon’ thuis.  De kerken en gemeentes in Harderwijk beleven deze week van gebed samen. Met behulp van de gebedsfolders van de EA voor kinderen, tieners en volwassenen staan we stil bij het gebedsthema. Elke avond zijn we bij een andere kerk te gast. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van Mission Nederland en de Raad van kerken, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Er is ondersteunend gebedsmateriaal voor diverse leeftijden dat een handvat vormt om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan.

Zaterdag 20 januari Prayer Night voor jongeren: in de Open Hof
Onder leiding van Lennart van Youth United: lennart@youthunited.nl; en
Matthijs, jongerenwerker van de Baptistengemeente:matthijs.headbang@gmail.com;

Zondag 21 januari aandacht voor de Week van Gebed in de kerken

Maandag 22 januari: Plantagekerk
Willemien Holtrop: willemienholtrop@gmail.com;

Dinsdag 23 januari: Leger des Heils
Henk Timmer: henk.timmer@legerdesheils.nl;

Woensdag 24 januari: RK Catharinakerk
Julius de Graaf: juliusdegraaf@gmail.com;

Donderdag 25 januari: Dorpskerk Hierden. Let Op 19.00 uur
Ria Jansen: sjaakjansen@solcon.nl;

Vrijdag 26 januari : Baptistengemeente locatie Open Hof
Wiesje Hijink: mlhijink@gmail.com;

Zaterdag 27 januari: Afsluiting: Sing-in bij Sefanja
Annelies van der Snoek: anneliesvdsnoek@solcon.nl;

Behalve op donderdag zijn de avonden van 19.30 tot 20.30 uur met daarna koffie.

Voorbereidingswerkgroep

De interkerkelijke voorbereidingswerkgroep voor de gebedsweek in Harderwijk bestaat uit:

Elly den Harder, Henk Hijmissen, Trudie Kooistra, Annemarie Stuiver, Jan van der Vegt en Evert Westerink

Terug naar Gebed Harderwijk

Flyer week van Gebed 2018

 


				
			
		
									
		

Nieuws over "Gebed Harderwijk"

30NOV
WEEK VAN GEBED 2019

Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De …

19JUN
BEMOEDIGINGSAVOND VOOR GEBEDSGROEPEN

  Op maandag 10 september zullen we met de gezamenlijke gebedsgroepen in Harderwijk het seizoen starten met een bemoedigingsavond. Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk, voor kerken, scholen, werk en een  bepaalde doelgroep bv Israël. Iedere groep heeft zijn …

26AUG
Verslag bemoedigingsavond voor bidders en gebedsgroepen

Harderwijk. Vertegenwoordigers van ca 4o gebedsgroepen bij elkaar Op maandag 7 september   kwamen bijna 50 deelnemers van  gebedsgroepen bij elkaar in het Echocentrum . In Harderwijk zijn ruim 40 gebedsgroepen ( zie site van Echo) Dit zijn gebedsgroepen voor …

Heeft u een vraag over Gebed Harderwijk?Stel ons een vraag...