Data en plaatsen Stadsgebed

 

 

 

 

 bekijk de folder van het stadsgebed

Ontstaan

Het stadsgebed is één van de ca 40 interkerkelijke gebedsgroepen in Nederland die samen bidden voor hun stad of regio.

In 1995 is de stadsgebedsgroep van start gegaan na een informatieavond over de aard en opzet van het Stadsgebed en positieve reacties van 8 plaatselijke kerken.

Motivatie
Wij als gelovigen hier ter plaatse zijn samen verantwoordelijk voor onze woonplaats. De Bijbel spreekt duidelijke taal:

1 Tim. 2:1: Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbede en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten…”
Jeremia 29:7 “Zoek de vrede voor de stad, waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.”

Ezechiël  22:30: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hen niet gevonden.”

Zie ook Daniël 9:3-14; Jesaja 42?22 en 2 Kronieken 7: 13-14

Seizoen 2017-2018
Het Stadsgebed wil een stimulans zijn om onze gezamenlijke verantwoording onder ogen te zien. Sommige jaren hebben wij als aparte gebedsgroep gefunctioneerd. Dit seizoen willen wij de bestaande kerkelijke gebedsgroepen bezoeken, bemoedigen en samen met hen bidden voor hun kerk en voor Harderwijk.

De Bijbel roept ons ook specifiek op om voor de overheid en verantwoordelijke personen te bidden ( zie  1 Timoteus 2 : 2). Natuurlijk  ligt onze eerste verantwoording om te bidden voor onze leefsituatie: kerk, gezin, werk of school maar er zijn ook gebieden die wat verder weg liggen maar ons allemaal aangaan, bijv. de gemeenteraad, het ziekenhuis, etc.. Kerntekst voor het Stadsgebed is Jeremia  29 : 7 “Bid  tot de Heer voor de stad ….. en zet je in voor haar bloei, want in de bloei van de stad is ook jullie bloei”.

God zegt: “Ik heb gezocht naar iemand die voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan. “ .. bent u beschikbaar?

 

 

 

Data en tijd in seizoen 2017 / 2018-  gebedstijd is 20.00 uur tot 21.00 uur 

 

Data 2017

 

Locatie Contactpersoon
Maandag  4 september Echocentrum

Melis Stokelaan 91 A

 

Jan van der Vegt

jan@stichtingecho.nl

Maandag   2 oktober De Regenboog

Biezenplein 1

Elly den Harder

e.denharder@2ebedrijf.nl

Maandag  6 november Bethelkerk

De Witte Hagen 28

Tineke het Lam

thetlam@solcon.nl

Maandag 4 december Sefanja

Stationslaan 121

Annelies van der Snoek

anneliesvdsnoek@solcon.nl

  Data 2018
Maandag 8  januari

 

Grote kerk/de Wheeme

Kerkplein 7 – 1

Annemieke ten Hove

ijshove@planet.nl

Maandag  5 februari Adventskerk

Verkeersweg 2

 

Henk Koning hkoning@adventist.nl
Maandag   5 maart Visnet

Frankenskamp 2

Evert Westerink

ewester@caiway.nl

Maandag   9 april Plantagekerk

Stationslaan 136

Willemien Holtrop

willemienholtrop@gmail.com

Maandag   7 mei Nw Apostolische Kerk

Kennedylaan 54 a

Wiesje Poolen

wrpoolen@hotmail.com

Maandag   4 juni Petrakerk

Busken Huetlaan 2

Trudie Kooistra

kooistrathuis@hotmail.com

 

 

 

 

In juli en augustus is er geen stadsgebed.

 

Waar we in het Stadsgebed zoal voor bidden:

  • B&W (persoonlijk, taken en plaatselijke ontwikkelingen)
  • Scholen (directie, bestuur, leerkrachten, knelpunten, ontwikkeling en leerlingen
  • Kerken (predikanten/voorgangers en verantwoordelijken jeugd- en kinderwerk(ers)
  • Media (invloed van kranten en TV)
  • Samenleving (knelpunten, ontwikkelingen, politie en brandweer)
  • Speciale doelgroepen: moslims, woonwagenbewoners en allochtonen)
  • Gezondheidszorg (artsen, therapeuten, ziekenhuis en instellingen)
  • Bedrijfsleven ( werkgelegenheid en winkeliers en industrie)

Contactpersonen Stadsgebed: Interkerkelijke Werkgroep Gebed

Trudy Kooistra tel 0341- 420059 kooistrathuis@hotmail.com
Tineke Het Lam tel. 0341-4186646 thetlam@solcon.nl
Elly den Harder tel 06-20912638 e.denharder@2ebedrijf.nl
Annelies van der Snoek tel 0341- 456370 anneliesvdsnoek@solcon.nl
Evert Westerink tel 0341-761484 ewester@caiway.nl
Jan van der Vegt tel 0341- 419207 jan@stichtingecho.nl

Terug naar Gebed Harderwijk

 

Nieuws over "Gebed Harderwijk"

25JUN
BEMOEDIGINGSAVOND VOOR GEBEDSGROEPEN

  Op maandag 10 september zullen we met de gezamenlijke gebedsgroepen in Harderwijk het seizoen starten met een bemoedigingsavond. Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk, voor kerken, scholen, werk en een  bepaalde doelgroep bv Israël. Iedere groep heeft zijn …

26AUG
Verslag bemoedigingsavond voor bidders en gebedsgroepen

Harderwijk. Vertegenwoordigers van ca 4o gebedsgroepen bij elkaar Op maandag 7 september   kwamen bijna 50 deelnemers van  gebedsgroepen bij elkaar in het Echocentrum . In Harderwijk zijn ruim 40 gebedsgroepen ( zie site van Echo) Dit zijn gebedsgroepen voor …

20MRT
PAASZANG AAN DE HAVEN VAN HARDERWIJK

Op zondagmiddag 5 april, eerste Paasdag, zal er een feestelijke Paaszang plaats vinden aan de haven van Harderwijk.Een muziekband vanuit verschillende kerken  zal de samenzang begeleiden. Oud Harderwijk Ds Ron van der Spoel zal spreken over de betekenis van Pasen. Op …

Heeft u een vraag over Gebed Harderwijk?Stel ons een vraag...