Data en plaatsen Stadsgebed

 

 

 

 

 bekijk de folder van het stadsgebed

Ontstaan

Het stadsgebed is één van de ca 40 interkerkelijke gebedsgroepen in Nederland die samen bidden voor hun stad of regio.

In 1995 is de stadsgebedsgroep van start gegaan na een informatieavond over de aard en opzet van het Stadsgebed en positieve reacties van 8 plaatselijke kerken.

Motivatie
Wij als gelovigen hier ter plaatse zijn samen verantwoordelijk voor onze woonplaats. De Bijbel spreekt duidelijke taal:

1 Tim. 2:1: Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbede en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten…”
Jeremia 29:7 “Zoek de vrede voor de stad, waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.”

Ezechiël  22:30: “Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan, ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hen niet gevonden.”

Zie ook Daniël 9:3-14; Jesaja 42?22 en 2 Kronieken 7: 13-14

Seizoen 2018-2019
Het Stadsgebed wil een stimulans zijn om onze gezamenlijke verantwoording onder ogen te zien. Sommige jaren hebben wij als aparte gebedsgroep gefunctioneerd. Dit seizoen willen wij de bestaande kerkelijke gebedsgroepen bezoeken, bemoedigen en samen met hen bidden voor hun kerk en voor Harderwijk.

De Bijbel roept ons ook specifiek op om voor de overheid en verantwoordelijke personen te bidden ( zie  1 Timoteus 2 : 2). Natuurlijk  ligt onze eerste verantwoording om te bidden voor onze leefsituatie: kerk, gezin, werk of school maar er zijn ook gebieden die wat verder weg liggen maar ons allemaal aangaan, bijv. de gemeenteraad, het ziekenhuis, etc.. Kerntekst voor het Stadsgebed is Jeremia  29 : 7 “Bid  tot de Heer voor de stad ….. en zet je in voor haar bloei, want in de bloei van de stad is ook jullie bloei”.

God zegt: “Ik heb gezocht naar iemand die voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan. “ .. bent u beschikbaar?

DATA STADSGEBED  2018/2019 (19.30 – 20.30 uur)

Maandag 10 september 2018: Bemoedigingsavond met medewerking van
Theo Tomassen & Marcel Zakonski en Henk Hijmissen over ‘gebed – stil zijn bij God’
Locatie: Echocentrum, Melis Stokelaan 91A
Contactpersoon: Trudie Kooistra, kooistrathuis@hotmail.com

Maandag 1 oktober: Christelijke Gereformeerde Kerk
Locatie: De Zaaier, E. den Herderstraat 22 (hoek Laan 1940/1945)
Contactpersoon: Michiel Bakker, wmbakker@solcon.nl

Maandag 5 november: Evangelische Gemeente Harderwijk.
Locatie: Echocentrum, Melis Stokelaan 91A
Contactpersoon: Evelien Simon, fam.simon@hetnet.nl

Maandag 3 december: Baptistengemeente
Locatie: De Open Hof, Jac. Catsstraat 3
Contactpersoon: Marjon Prummel, m.prummel@kpnmail.nl

Maandag 7 januari 2019: Christengemeente Sefanja
Locatie: Stationslaan 121, 3844 GC Harderwijk
Contactpersoon: Annelies van der Snoek, anneliesvdsnoek@solcon.nl

Maandag 4 februari: Dorpskerk Hierden
Locatie: Zuiderzeestraatweg 149 te Hierden
Contactpersoon: Erika Timmer, mtimmer01@hetnet.nl

Maandag 4 maart: Leger des Heils
Locatie: Kennedylaan 56
Contactpersoon: Henk Timmer henk.timmer@legerdesheils.nl

Maandag 1 april: Fonteinwerk
Locatie: De Regenboog, Biezeplein 1
Contactpersoon Annemarie Stuiver, annemarie.stuiver@solcon.nl

Maandag 6 mei: Petra Kerk (o.v.)
Locatie: Busken Huetlaan 2
Contactpersoon Trudie Kooistra kooistrathuis@hotmail.com

Maandag 3 juni: Hervormde Gemeente
Locatie: Grote Kerk, Kerkplein 1
Contactpersoon: Annemieke ten Hove, ijshove@planet.nl

Het Stadsgebed is van 19.30-20.30 uur. In juli en augustus is er geen Stadsgebed.

Waar we in het Stadsgebed zoal voor bidden:

  • B&W (persoonlijk, taken en plaatselijke ontwikkelingen)
  • Scholen (directie, bestuur, leerkrachten, knelpunten, ontwikkeling en leerlingen
  • Kerken (predikanten/voorgangers en verantwoordelijken jeugd- en kinderwerk(ers)
  • Media (invloed van kranten en TV)
  • Samenleving (knelpunten, ontwikkelingen, politie en brandweer)
  • Speciale doelgroepen: moslims, woonwagenbewoners en allochtonen)
  • Gezondheidszorg (artsen, therapeuten, ziekenhuis en instellingen)
  • Bedrijfsleven ( werkgelegenheid en winkeliers en industrie)

Contactpersonen Stadsgebed: Interkerkelijke Werkgroep Gebed

Trudy Kooistra tel 0341- 420059 kooistrathuis@hotmail.com
Elly den Harder tel 06-20912638 e.denharder@2ebedrijf.nl
Henk Hijmissen henknwc@gmail.com
Jaap Kroese tel 0341-416820 jaapkroese@tiscali.nl
Annemarie Stuiver tel. 0642911385 annemarie.stuiver@solcon.nl
Evert Westerink tel 0341-761484 ewester@caiway.nl

Terug naar Gebed Harderwijk

 

Nieuws over "Gebed Harderwijk"

30NOV
WEEK VAN GEBED 2019

Van 19 – 26 januari vindt in Harderwijk de Week van Gebed 2019 plaats. Deze begint met de Prayer Night. Thema: Recht voor ogen. In Harderwijk georganiseerd door stichting Echo en Youth United. Echo wil de onderlinge verbondenheid onder christenen graag bevorderen. De …

19JUN
BEMOEDIGINGSAVOND VOOR GEBEDSGROEPEN

  Op maandag 10 september zullen we met de gezamenlijke gebedsgroepen in Harderwijk het seizoen starten met een bemoedigingsavond. Er zijn ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk, voor kerken, scholen, werk en een  bepaalde doelgroep bv Israël. Iedere groep heeft zijn …

26AUG
Verslag bemoedigingsavond voor bidders en gebedsgroepen

Harderwijk. Vertegenwoordigers van ca 4o gebedsgroepen bij elkaar Op maandag 7 september   kwamen bijna 50 deelnemers van  gebedsgroepen bij elkaar in het Echocentrum . In Harderwijk zijn ruim 40 gebedsgroepen ( zie site van Echo) Dit zijn gebedsgroepen voor …

Heeft u een vraag over Gebed Harderwijk?Stel ons een vraag...